Спеціалізовані вчені ради

На філологічному факультеті діє спеціалізована Вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності:
К 64.051.07 10.01.01 – українська література; 10.01.02 – російська література

Склад ради К 64.051.07


Оголошення про найближчі захисти


Дата Шифр ПІБ Тема Відгуки
05 квітня 2016 р. 10.01.01 – українська література Коломієць
Ірина Анатоліївна
Творчість О. Копиленка і соцреалістична парадигма 1920-1950х років
Авфтореферат (.PDF)
Дисертація (.PDF)
1 опонента (.PDF)
2 опонента (.PDF)
03 лютого 2016 р. 10.01.02 – російська література Дубініна
Любов Анатоліївна
Поетика малої прози В. Я. Брюсова 1900-1910-х років
Авфтореферат (.PDF)
Дисертація (.PDF)
1 опонента (.PDF)
2 опонента (.PDF)
03 лютого 2016 р. 10.01.01 – українська література Суховєєнко
Катерина Ігорівна
Драматичні твори Є. Плужника і українська драматургія 1920-1930-х років
Авфтореферат (.PDF)
Дисертація (.PDF)
1 опонента (.PDF)
2 опонента (.PDF)
21 жовтня 2015 р. 10.01.02 – російська література Маханьков
Євген Анатолійович
Мала проза Гайто Газданова: поетика мотивних комплексів
Авфтореферат (.PDF )
Дисертація (.PDF)
1 опонента (.PDF)
2 опонента (.PDF)