Участь у наукових конференціях
Програми наукових конференцій, проведених на філологічному факультеті

2012

2011

Участь викладачів факультету в наукових конференціях
(поза межами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)

2008 рік

20–21 листопада науковці факультету репрезентували свої дослідження одразу на двох великих конференціях. Одна з них під назвою «Сучасні орієнтири філологічної науки» (ІІІ Всеукраїнська конференція) відбулася в Інституті філології та журналістики Херсонського державного університету. На ній виголосили свої доповіді аспірантка кафедри української мови Ірина Кожушко («Фреймовий зміст концепту „мобільний телефон” в уявленнях абонентів (на матеріалі текстів інтернет-форумів)») та здобувач цієї кафедри Євген Купріянов («Лексикографічна параметризація терміна в електронному словнику»).

Конференція відбувалася на пошану ювілею Катерини Григорівни Городенської, завідувача відділу фонетики та граматики Інституту української мови НАН України, доктора філологічних наук, професора, лауреата премії імені О. О. Потебні. На засіданнях 5 секцій було виголошено доповіді з актуальних питань граматики, лінгвокультурології, мови сучасних ЗМІ, лексикології, фразеології та лінгвістики тексту.

Доцент кафедри історії української літератури архієпископ Ігор (Ісіченко) (доповідь «Сакраментальний простір барокового дискурсу»), доцент кафедри української мови Роман Трифонов («Риси української мови як ментального феномену і суб’єкти мовної діяльності в прескриптивному дискурсі Василя Сімовича») і аспірантка цієї кафедри Анастасія Колоколова («Оцінний аспект номінації країн у сучасному дискурсі преси (у контексті здобутків української аксіолінгвістики)») виступили на Міжнародній науковій конференції «Українська філологія: школи, постаті, проблеми», яка проходила у Львівському національному університеті імені Івана Франка з нагоди 160-річчя кафедри української словесності, заснованої в час «весни народів» Яковом Головацьким. Поява цієї кафедри дала потужний поштовх філологічній науці, сприяла її розвиткові навіть у найважчі часи, коли українська мова й культура перебували під забороною і зазнавали переслідувань.

У рамках конференції відбулися засідання 14 секцій, на яких було висвітлено актуальні питання сучасного літературознавства, мовознавства, фольклористики й окреслено перспективи їхнього розвитку в контексті світової філологічної думки. Також було проведено три круглих столи з проблем літературної критики, медієвістики, лінгвістичної прагматики. Участь у конференції взяли вчені з багатьох областей України, а також із Польщі (Варшава, Люблін), Австрії (Зальцбурґ).


2006 рік