Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. № 968. Вип. 3. 2011


Титульна сторінка видання

Загальні відомості про видання (стор. 2)

Зміст за друкованою версією видання


Зміст

МЕДІАКУЛЬТУРА Й ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Благовірна Н. Б.
Галактика Гутенберга чи галактика Інтернету?

Варех Н. В.
Стереотипізація як чинник створення медіакартини світу

Михайлин І. Л.
Гіпотеза про текст і мовлення в журналістиці

Савончак В. Я.
Мова ворожнечі у ЗМІ: до дискусії про поняття

Сулім А. А.
Медіакомпетентність як результат упровадження медіаосвіти

Ярох А. І.
Інформаційний простір та засоби масової інформації: концептуальна модель


ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Бакун О. В.
Поняття дискурсу в контексті соціальної комунікації і журналістської освіти

Бурдіна Е. О.
Лінгвістичні прийоми протиставлення у форматі інфотейнмента (на прикладі циклу документальних телепередач Л. Парфьонова «Намедни»)

Василик Л. Є.
Журналістські розслідування на телебаченні

Василик Л. Є., Попович Ю. О.
Місячник «Самостійна думка» та тижневик «Самостійність» – речники українського життя на Буковині у міжвоєнний період

Городенко Л. М.
Структурні особливості інформації в системі мережевих комунікацій

Данчук М. Д.
Динаміка поширення інформації через Інтернет

Кияшко Ю. П.
Режисерський сценарій як план втілення авторського задуму в телевізійній програмі

Кривенька Т. О.
Критика міжконфесійної боротьби та духівництва на сторінках газет «Шершень» і «Точило»

Лобанова І. В.
Від апології авангарду до апології реалізму: творчість сценографів-конструктивістів Державного українського оперного театру в оцінці харківської преси (1925–1934)

Полумисна О. О.
Літературно-мистецьке життя та видавнича діяльність у Харкові в 1920-х рр. за матеріалами журналу «Червоний шлях» (1923–1924 рр.)

Рижко О. М.
Літературний портрет у виданнях української греко-католицької церкви

Шевченко Т. С.
Телебачення та Інтернет: особливості функціонування у контексті взаємодії з аудиторією


ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, СТРУКТУРИ ТА СТИЛІСТИКИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Казакова Т. В., Чала М. С.
Поетика неоднозначного в есеїстичному тексті (на прикладі есе Чеслава Мілоша «Про вигнання»)  

Козачок Я. В.
Елементи публіцистики у фрагментарній прозі Миколи Чернявського

Лаврик О. В.
Проблема патріотичного виховання українців у публіцистиці Гната Хоткевича

Полякова Ю. Ю.
Микола Дмитрович Мізко – журналіст, письменник, театральний критик


ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Подпружнікова О. П.
Комунікативний потенціал рекламного персонажа в аспекті аргументації  

Хавкіна Л. М., Храмова Г. О.
Комерційний брендинг у сучасній Україні: регіональний аспект (на матеріалі ринку солодощів Харківщини)


СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Ковальова С. А.
Вплив медіа на виникнення та функціонування молодіжних субкультур (на прикладі растафаріанства)

Притула Є. І.
Криза фотожурналістики: можливі шляхи виходу

Шалімова М. Ю.
Етнографічний фоторепортаж: особливості жанру


РЕЦЕНЗІЇ

Бутиріна М. В.
Концептосфера світоглядної публіцистики: погляд комунікативіста  

Казакова Т. В., Рачикова О. Г.
Харків у світлі власної журналістики

Михайлин І. Л.
Рекламно-довідкова преса та її історія

Зелінська Н. В.
Перша книжка про медіатизацію українського протестантизму

Бутиріна М. В.
Дослідження з релігійної журналістики


Відомості про авторів