Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. № 1074. Вип. 5. 2013


Титульна сторінка видання

Загальні відомості про видання (стор. 2)

Зміст за друкованою версією видання


Зміст

МЕДІАКУЛЬТУРА І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Балаклицький М. А.
Медіатизація українського протестантизму доби книжкової культури

Василик Л. Є.
Роль семінарів / тренінгів у розвитку журналістської освіти в Україні

Драчова О. П.
Міжнародний фестиваль православного кіно та ЗМІ «Покров» у дискурсі крос-культурного діалогу

Жук О. О.
Соціокомунікаційні моделі телевізійних текстів прямого ефіру

Савончак В. Я.
Дослідження маніпуляції у мережевому суспільстві (на прикладі Інтернет-порталу РІСУ)

Хмель О. С., Самойленко Ю. A.
Маніпулювання державною та етнографічною символікою у парламентських виборах 2012 року

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Балаклицький М. А., Зеленська Д. С.
Стан сучасної харківської театральної фотографії

Варич М. В.
Жанрово-стильові особливості звіту на сторінках сучасної періодики

Костюк В. В., Занога І. О.
Засоби комічного в сатирично-гумористичному журналі «Перець» (радянський та пострадянський періоди)

Рачинська О. А.
Міжнародні принципи правового функціонування медіа: перспективи для України

Снурнікова Ю. М. , Бобильова Т. М.
Типи амплуа ведучих-провокаторів сучасних українських діалогових програм

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Амірбеков Г. Д.
Через інклюзивну освіту до толерантного суспільства: освітньо-комунікаційний аспект

Мірошниченко С. М.
Суб’єкт і об’єкт реклами в ділових виданнях України

Хмель О. С., Зіма Н. С.
Роль чуток у формуванні іміджу Наталії Королевської у передвиборчій кампанії 2012 року

Хавкіна Л. М.
Репрезентації науки й науковців у рекламному дискурсі

Хмель О. С., Загребельна К. І.
Рекламна кампанія Наталії Королевської як антиприклад створення політичного іміджу

Шапоренко В. В.
Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку

РЕЦЕНЗІЇ

Бутиріна М. В.
Медіум смислу: погляд комунікативіста на феномен медіакультури

Хавкіна Л. М.
Етичні параметри рекламного світу

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MASS COMMUNICATIONS

Balaklytskyi M.
Mediatization of Ukrainian Protestantism in the Book Culture Epoch

Balaklytskyi M., Zelenska D.
The condition of the modern Kharkiv theatre photography

Bondarenko T.
The image of Gaia in «The Ecologist» magazine

Khmel O., Samoilenko Yu.
Manipulating of the state and ethnographic symbols in parliamentary elections in 2012

Khmel O., Zagrebelna К.
Natalia’s Korolevska advertising campaign as bad example of creating of the political image

Khmel O., Zima N.
The role of rumors in shaping of the image of Natalia Korolevska during the election campaign in 2012

Snurnikova Yu., Bobylova T.
The role of types of TV presenters-provokers in the modern Ukrainian dialogue programs

Yarokh A.
Subject of cossack-kharakternyk in the Ukrainian information space


Відомості про авторів