Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. № 1027. Вип. 4. 2012


Титульна сторінка видання

Загальні відомості про видання (стор. 2)

Зміст за друкованою версією видання


Зміст

МЕДІАКУЛЬТУРА Й ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Баландіна Н. Ф.
Образ журналіста в мовній свідомості школярів

Білоус О. М.
Концептуальні засади створення телевізійних передач для дітей,
присвячених національно-патріотичному вихованню

Бондаренко Т. О.
Образ Геї в журналі «The Ecologist»

Варич М. В.
Поєднання української та англійської мов
на сторінках преси сучасної англомовної діаспори
як спроба створення універсального періодичного видання

Гарагуля А. С., Хмель О. С.
Реаліті-шоу на українському телебаченні
(на прикладі телеканалу СТБ)

Добривечір В. О.
Науково-популярні журнали в Україні: аналіз концепцій

Драган-Іванець Н. В.
Аргументація в персвазивній та маніпулятивній комунікації

Драчова О. П.
Поліфонічні засади у структурі кінематографічного тексту
як втілення діалогічності в соціокомунікаційному просторі

Жук О. О.
Дискурс і наратив у творчій індивідуальності телевізійного журналіста

Калашник Н. Б.
Використання інноваційних технологій у вищій школі
(на прикладі викладання дисципліни «Журналістське розслідування»)

Лизанчук В. В.
Українофобія й морально-психологічна відповідальність журналістів

Миронюк Н. Д.
Такий популярний, такий небезпечний Інтернет

Обласова О. І.,Степанченко Ю. С.
Особливості розвитку медіаосвіти в Україні на сучасному етапі

Рижко О. М.
Медійні джерела формування ціннісних парадигм
у середовищі майбутніх журналістів

Савончак В. Я.
Особливості структури журналістського сайту:
на прикладі порталу risu.org.ua

Сербін С. М.
Гегелівський цикл прямоефірного радіомовлення

Снурнікова Ю. М., Бобильова Т. М.
Типи амплуа ведучих-провокаторів
сучасних українських діалогових програм

Федорова О. Л.
Ера соціальної комунікації: проблематика нових медіа

Хмель О. С.
«Посвячення в доросле життя»:
перший пубертатний гінекологічний огляд
як різновид соціальної комунікації

Ярох А. І.
Тема козаків-характерників
в українському інформаційному просторі


ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Балаклицький М. А.
Сучасний стан протестантського книговидання в Україні

Бурдега Т. В.
Преса основних політичних центрів української еміграції:
ідейні джерела радянофільства (поч. 20-х років ХХ ст.)

Євдокименко І. М.
Українська емігрантська преса про творчий доробок Софії Русової

Кузнякова Т. В.
Ґенеза міжнародного конституційного права
на свободу преси, слова та інформації

Миронюк Д. І.
2043 рік – рік виходу останньої газети у світі:
із досвіду викладання курсу «Концепція друкованого видання»

Монич Л. М.
Особливості жанрового контенту
сучасних літературно-художніх журналів України

Одінцова М. І.
Дитячий часопис «Проліски» (1894 р.):
історія створення та проблемно-тематичний контент

Полякова Ю. Ю.
Юхим Бабецький — драматург і театральний критик

Савончак В. Я.
Державно-церковні взаємини в Україні у висвітленні РІСУ:
когнітивно-прагматичний аналіз контенту порталу

Саліх Хіва Тахір
Інформаційна політика редакції
стокгольмської газети «Афтонбладет»
у світлі традицій шведського друкованого слова

Свалова М. І.
Образна система колумністики В. Жежери

Хом’якова Л. П.
Літературні постаті в контенті журналу «Караван історій»


ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, СТРУКТУРИ ТА СТИЛІСТИКИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Блажеєвська Ю. М.
Релігійність як риса українського національного характеру:
до питання про формування національної свідомості

Галич В. М.
Відгуки Олеся Гончара про газетну періодику
як поштовх до написання публіцистичних творів

Гіленко О. І.
Подорожні нариси 50–60-х років на сторінках журналу «Вітчизна»

Казакова Т. В., Назаренко Д. І.
Публіцистична риторика філософського есе
(на прикладі «Хіба я сторож брату моєму?» З. Баумана)

Казакова Т. В., Романіченко Д. А.
Фейлетон М. Гомона «Мандрівочка з перцем» (липень 1983)
як соціокультурний феномен у журналістиці радянської доби

Квасниця О. Ю.
Концепція провідної верстви
в історичній есеїстиці Івана Лисяка-Рудницького

Лисенко Л. І.
Публіцистичний текст
як чинник оптимізації соціокультурної комунікації

Привалова С. Ф.
Поліваріативність реалізації підтексту в публіцистиці
як характеристика індивідуального стилю журналіста
(на прикладі матеріалів газети «Дзеркало тижня»)

Яценко (Синичич) Г. В.
Концепція етнічного націоналізму в публіцистиці Івана Франка


ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кулініч О. О.
Архетипи як основа іміджів українських політиків

Нечаєва Н. В.
Дитина в картині світу радянського соціального плакату

Синєокий О. В.
Рекордингові компанії
в структурі масових комунікацій Югославії та після розпаду федерації

Фоменко В. К., Гудзь І. С.
ПР-діяльність українських телекомунікаційних компаній
«Воля» та «Київстар» з формування довіри споживачів

Хавкіна Л. М.
Реклама як документ доби: історія і сучасність у дзеркалі реклами


РЕЦЕНЗІЇ

Бутиріна М. В.
Мережева комунікація
як новітнє явище в системі соціальних комунікацій
інформаційного суспільства

Михайлин І. Л.
Історія журналістики як національно-історичне завдання

Хавкіна Л. М.
Факти та інтерпретації як категорії соціокомунікаційного простору


Відомості про авторів