Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Офіційний сайт)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»

Фахове видання України в галузі філологічних наук, засноване у 1965 році.

У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства та літературознавства на широкому матеріалі української, російської та інших мов і літератур.

Розрахований на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

ISSN 2227-1864

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21559-11459Р від 20.08.2015

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Всі статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кімн. ІІ-36, тел. 707-53-54.

E-mail: rus.lit@karazin.uaphilology@karazin.ua

http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/Visnyk_Philology.html