Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Офіційний сайт)

Про нас

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»>

Фахове видання України в галузі філологічних наук, засноване у 1965 році.

У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства та літературознавства на широкому матеріалі української, російської та інших мов і літератур.

Розрахований на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

ISSN 2227-1864

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21559-11459Р від 20.08.2015

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Всі статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Склад редакційної колегії

Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

серія «Філологія»

 1. Безхутрий Ю. М., д. філол. наук, проф., відп. ред. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)
 2. Шеховцова Т. А., д. філол. наук, проф., відп. секр. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)
 3. Бондаренко Є. В., д. філол. наук, проф., (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)
 4. Борзенко О. І., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)
 5. Гончарова-Грабовська С. Я., д. філол. наук, проф. (Білоруський державний університет, Мінськ, Білорусь)
 6. Даниленко А. І., PhD, проф. (Університет Пейс, Нью-Йорк, США)
 7. Зельдович Г. М., д. філол. наук, проф. (Варшавський університет, Польща),
 8. Калашник В. С., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
 9. Кузьменко В. І., д. філол. наук, проф. (Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна)
 10. Мережинська Г. Ю., д. філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
 11. Московкіна І. І., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)
 12. Попов С. Л., д. філол. наук, проф. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)
 13. Слівицька О. В., д. філол. наук, проф. (Санкт-Петербурзький державний університет культури та мистецтв, Росія)
 14. Турган О. Д., д. філол. наук, проф. (Запорізький державний медичний університет, Україна)
 15. Полякова Є. О., техн. ред. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна)

Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кімн. ІІ-36, тел. 707-53-54.

E-mail: rus.lit@karazin.uaphilology@karazin.ua

http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/Visnyk_Philology.html