Ващенко Юлія Анатоліївна
кандидат філологічних наук, доцент


доцент кафедри зарубіжної літератури і класичної філології  Ю. А. Ващенко

Закінчила Харківський університет (філологічний факультет) у1984 р. Педагогічну діяльність розпочала після закінчення університету на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології, послідовно обіймаючи посади викладача (1984-1992), старшого викладача (1992-2003), доцента (2003 – тепер. час).

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Художній світ Г. Шевальє (народно-сміхові та міфопоетичні структури в трилогії про Клошмерль)»

Науковий напрям – літературознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням французької літератури ХХ століття в контексті розвитку світової літератури, індивідуальних стилів провідних французьких письменників, специфіки художньої форми, інтертекстуальних зв’язків, міфопоетики літературних текстів, специфіки комічного в сучасній французькій літературі.

Головними науковими результатами є з’ясування жанрово-стильових особливостей французького “регіонального” роману ХХ століття, висвітлення своєрідності художнього світу Г. Шевальє як цілісного явища. Отримані результати спряли визначенню місця і значення творчості Г. Шевальє у французькій літературі, виявленню меніппейної природи його творів, виокремленню домінантних поетологічних структур трилогії про Клошмерль (міфопоетичних та народно-сміхових).

Автор біля 30 наукових публікацій, у тому числі навчального посібника, методичних вказівок. Під керівництвом Ю. А. Ващенко захищено дві кандидатські дисертації.


Публікації


До навчального процесу