Трифонов Роман Анатолійович


Доцент кафедри української мови Трифонов Роман Анатолійович

Трифонов Роман Анатолійович — доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук.


Народився 26 серпня 1976 року в Харкові. Викладає в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з 2000 р. Того ж року захистив кандидатську дисертацію «Роль мовної дискусії початку XX ст. у процесі формування літературних норм української мови» (науковий керівник — доцент Л. В. Венєвцева).


Навчальні дисципліни: вступ до слов’янської філології (І курс), старослов’янська мова (ІІ курс), спецкурс «Посттоталітарний розвиток української мови» (для магістрантів). На ІІІ–IV курсах керує науковим семінаром, присвяченим мовi публiцистики, iнтернету, реклами.


Автор 45 наукових і методичних праць, учасник наукових конференцій в Україні, Росії, Чехії, Білорусі, Литві. Коло наукових інтересів — дискусії навколо норм нової української літературної мови в різні історичні періоди, соціальні виміри мови, мовна особистість і її самопрезентація, теорія дискурсу, прагматика, когнітивна лінгвістика.


E-mail: trroman@ua.fmЗ нових наукових публiкацiй:Деякі методичні публікації