Тертишна Марина Володимирівна
старший викладач


ст. викладач кафедри зарубіжної літератури і класичної філології  М. В. Тертишна

Закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (філологічний факультет) у 2006 році. Педагогічну діяльність розпочала після закінчення університету на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2006-2011рр. працювала на посаді викладача цієї кафедри, а з 2011 року Тертишна М. В. обіймає посаду старшого викладача).

Науковий напрям – латинська мова для студентів гуманітарних факультетів. Особливу увагу приділяє розробці методичних вказівок з граматики латинської мови для студентів медичного факультету, де вивчення трьох основних розділів латинської медичної термінології (анатомічної, клінічної і фармацевтичної лексики) базується на основі скороченого граматичного матеріалу. Завданням курсу є ознайомлення студентів-медиків тільки з необхідними правилами латинської мови для детальнішого розуміння основних предметів їх спеціальності. Працює з україно-, російсько- та англомовними студентами.


Основні публікації


До навчального процесу