Стовба Ганна Сергіївна
кандидат філологічних наук, доцент


доцент кафедри зарубіжної літератури і класичної філології  Стовба Г. С.

Закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2003 р.) та аспірантуру при кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології (2006 р.). Педагогічну діяльність розпочала у 2006 році на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології, послідовно обіймаючи посади викладача (2006-2010), старшого викладача (2010-2013), доцента (2013 – тепер. час).


У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Пізні романи В.Ґолдінґа: поетика і проблематика “відкритого твору”».


Науковий напрям – літературознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням англійської літератури ХХ – ХХІ ст., японської літератури ХХ ст. На даному етапі головним напрямом дослідження є феномен мультикультуралізму в англо-американській літературі ХХ – ХХІ століття.


Читає курси: «Історія світової літератури Середніх віків та доби Відродження» та «Історія світової літератури ХХ століття». Веде науковий семінар «Взаємодія художньо-естетичних систем в англо-американській літературі ХХ –ХХ століття».


Автор біля 20 наукових публікацій, у тому числі методичних вказівок та монографії.


Публікації


До навчального процесу