Шведов Сергій Анатолійович
старший викладач


ст. викладач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології  С. А. Шведов

За освітою перекладач-референт і викладач французької мови, випускник Харківського державного університету 1978 року. Свою трудову діяльність розпочав як офіцер-перекладач обмеженого контингенту військ у Республіці Малі (Західна Африка), після повернення на батьківщину продовжив свою діяльність спочатку викладачем французької мови на загальноуніверситетській кафедрі французької мови тоді ще Харківського державного університету, а потім викладачем латинської мови на кафедрі зарубіжної літератури і класичної філології вже Харківського національного університету.

Науковий напрям — мовознавство, лексикологія, словотвір. Є автором низки наукових статей з проблем організації дериваційних і етимолого-дериваційних гнізд на матеріалі лексики латинської й французької мов, навчального посібника «Словотвір у латинській мові», співавтором підручника «Латинська мова» для учнів гімназій, ліцеїв та гуманітарних класів загальноосвітніх шкіл. Більш ніж двадцятирічний досвід викладання латинської мови на різних факультетах університету надав змогу зробити й опублікувати підручник з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів університетів, який одержав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів».


Основні публікації