Шеховцова Тетяна Анатоліівна
доктор філологічних наук, професорНародилася 2 серпня 1961 р. в м. Харкові. Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (1983 р.) та аспірантуру при кафедрі історії російської літератури ХДУ (1986 р.). Кандидатську дисертацію на тему «„Романические повести” А.П.Чехова и их место в творческой эволюции писателя» захистила у 1989 р., докторську дисертацію «Творчество Л. Добычина в динамике эстетических поисков русского модернизма: контекст, онтология, поэтика» – у 2010 р.

У Харківському університеті працює з 1987 р., послідовно обіймаючи посади асистента (1987–1992), доцента (1992-2011), професора кафедри історії російської літератури (з 2011 по теп. час).

Викладає дисципліни: "Історія російської літератури XI-XVIII ст.", "Історія російської літератури 1-ї половини ХIХ ст.", спецкурси "Інтертекстуальність літературного твору", "Аналіз поетичного тексту", науковий семінар "Модернізм у російській прозі 1920-30 рр."

Науковий напрям – літературознавство. Сфера наукових інтересів пов’язана з російською прозою кінця ХІХ – першої третини ХХ та кінця ХХ – поч. ХХІ ст. Основні напрями досліджень – вивчення поетики, мотивної системи, інтертекстуальних зв’язків прози А.Чехова, Л. Добичина, А. Гаврилова, Д. Данилова та ін.

З 2004 р. є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (К 64.051.07). Протягом багатьох років – відповідальний секретар «Вісника Харківського університету» (серії „Філологія”).

Має понад 110 наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі 2 монографії, 5 навчальних посібників. Під керівництвом Т.А.Шеховцової захищено 3 кандидатські дисертації.


Контактная информация:

e-mail: shekhovt2@gmail.com


Основні наукові праці: