Савчук Григорій Олегович


Доцент кафедри історії української літератури Г. О. Савчук

Кандидат філологічних наук, доцент.


Савчук Григорій Олегович народився 12 листопада 1981 року в м. Харкові.

З 1988 до 1991 р. навчався в міській СШ № 126; з 1992 – у школі № 18, яку в 1998 р. закінчив із золотою медаллю. У 1998 році вступив до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на відділення української мови та літератури філологічного факультету. В 2002 р. отримав диплом бакалавра з відзнакою. В 2003 р. закінчив Університет із червоним дипломом магістра. Під час навчання виконував обов’язки старости групи. Протягом 2002 року виконував обов’язки голови Студентського наукового товариства філологічного факультету. У 2003 р. вступив до аспірантури філологічного факультету.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Поезія В. Стуса: художня семантика та структура (на матеріалі збірки «Палімпсести»)”. Науковий керівник – проф. Безхутрий Юрій Миколайович.

З квітня до серпня 2006 р. працював лаборантом на кафедрі української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ». З вересня 2006 р. до червня 2007 р. працював викладачем «Ділової української мови» на цій же кафедрі. З березня 2007 р. працював на посаді старшого викладача кафедри історії української літератури ХНУ імені В. Н. Каразіна.

У квітні 2011 року переведений на посаду доцента. У січні 2013 року отримав звання доцента. Викладав такі навчальні дисципліни: «Історія української літератури ХХ ст.», «Теорія літератури», «Історія української літературно-наукової критики»; вів спецкурси: «Предметний світ поезії Василя Стуса», «Новітні тенденції в літературознавстві», «Літературне редагування»; наукові семінари: «Українське літературне шістдесятництво», «Українська лірика 70-80-х рр. ХХ ст.», «Українська харківська лірика».

З 2011 року й дотепер є куратором Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених філологічного факультету.

У коло наукових інтересів входять проблеми дослідження лірики ХХ – ХХІ ст. Має 19 друкованих праць.


Публікації:Навчально-методичні посібники: