Сагаровський Анатолій Ананійович


Доцент кафедри української мови Сагаровський А. А.

Анатолій Ананійович Сагаровський — доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук.


Народився 8 вересня 1940 року у селі Берестова Близнюківського району Харківської області. У 1961–1966 навчається на відділенні української мови та літератури філологічного факультету Харківського державного університету імені О. М. Горького. З 1965 року працює лаборантом на кафедрі української мови, далі – старший лаборант, викладач, старший викладач, доцент. 1989 року захистив кандидатську дисертацію «Фонетична і морфологічна системи українських говорів Бєлгородської області РРФСР».


Читає навчальні курси: «Українська діалектологія», «Історична граматика», «Практична стилістика й культура українського мовлення». Веде науковий семінар із діалектології, готує дипломників, має здобувачів, аспірантів.


Автор понад 80 наукових, методичних і лексикографічних праць із діалектології, культури мови, стилістики. Коло наукових інтересів — діалектологія, діалектна лексикографія, історія мови, стилістика. Брав і бере участь у різноманітних усеслов’янських, національних і регіональних діалектологічних проектах, добираючи матеріали до Атласу української мови, Загальнослов’янського лінгвістичного атласу, Лексичного атласу української мови. Зараз працює над створенням Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини).
Наукові праці А. А. Сагаровського

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

СЛОВНИКИ

ХРЕСТОМАТІЇ

НАВЧАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, ПРОГРАМИ


СТАТТІ

РЕЦЕНЗІЇ

ЮВІЛЕЙНІ СТАТТІ