Рожина Олександра Дмитрівна
кандидат філологічних наук, доцент


доцент кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології О. Д. Рожина

Закінчила філологічний факультет Харківського університету у 1972 році. У 1974 році була відряджена на навчання до аспірантури у Німеччині, де в Берлінському університеті імені Гумбольдта захистила кандидатську дисертацію «Поетична спадщина і перекладацька практика. До проблеми відтворення А. Куреллою поезії Т. Шевченка німецькою мовою».

З 1978 року працює у Харківському університеті на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології на посаді викладача (1978-1981 рр.), старшого викладача (1981-1987 рр.), доцента (1988 – донині). Для студентів філологічного факультету і факультету іноземних мов підготувала лекційні курси від античності до другої половини ХІХ століття: надруковано ряд методичних посібників.

Коло наукових інтересів зосереджується на творчості Т. Г. Шевченка, Й. В. Гете, в перекладах іноземними і слов’янськими мовами і міжнародних культурних зв’язках, проблемах літературної критики.

Наукові дослідження знайшли втілення у монографії «Гете и французская литература XVII – XVIII вв.» (2000), збірниках статей «Проблемы литературной критики» (2001), «Классицизм в немецкой литературе» (2001), «Гете о литературе» (2002) та 90 статтях.


Публікації