Пономаренко Валентина Дмитрівна


Доцент кафедри української мови В. Д. Пономаренко

Пономаренко (Сердюк) Валентина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент.


Народилася 18 травня 1961 року в с. Харківці Лохвицького району Полтавської області.


Після закінчення Харківецької восьмилітньої школи (1976 р.) навчалась у Харківському педагогічному училищі. З 1980 року – студентка Харківського державного університету імені М. Горького, який закінчила 1985 року з відзнакою. Після навчання кілька років працювала викладачем української мови в Червоноградському училищі легкої промисловості Львівської області, а також учителем російської мови в середній школі «Горки-Х» Московської області.


1996 року закінчила аспірантуру і захистила дисертацію «Словотвірна семантика відад’єктивів сучасної української мови (проблема фразеологізації значень дериватів)», отримавши науковий ступінь кандидата філологічних наук (1996 р.). Із 1997 року працює на кафедрі української мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на посаді старшого викладача, а з 2000 року – на посаді доцента цієї ж кафедри (вчене звання доцента присвоєно 26 лютого 2002 року). Читає навчальні курси з морфеміки, словотвору, морфології, веде науковий семінар «Основні проблеми граматики та словотвору сучасної української мови». Член Спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 10.02.01 (українська мова). Керує аспірантами здобувачами (підготувала трьох кандидатів наук). Понад десять років співпрацює в МАН. Її учні неодноразово ставали переможцями і призерами Республіканського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.


Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України» (наказ № 991-к від 7.10.2004)


Пономаренко В.Д. – автор понад 40-а наукових і науково-методичних праць, присвячених питанням словотвору сучасної української мови, зокрема проблемам словотвірної семантики, дериваційної спроможності твірних, фразеологічності семантики похідних слів і чинникам, які її визначають тощо.


Валентина Пономаренко є також автором кількох тлумачних словників сучасної української мови, зокрема тлумачних словників загальновживаної і фахової лексики (Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика: Близько 60 000 слів / За заг. ред. проф. В. С. Калашника. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2009. – 960 с. (у співавторстві).


Тлумачний словник сучасної української мови: Фахова лексика: Близько 20 000 слів / За заг. ред. проф. В.С. Калашника. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2009. – 464 с. (у співавторстві).
Вибране:До навчального процесу