Нелюба Анатолій Миколайович


Професор кафедри української мови А.М.Нелюба

Анатолій Миколайович Нелюба – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови. Народився 31 січня 1961 року в с. Диканька на Полтавщині. Навчався в Михайлівській восьмирічній школі та Кременчуцькому педагогічному училищі. 1987 року закінчив Харківський університет, а 1991 року – аспірантуру при Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. 1992 року захистив кандидатську дисертацію, присвячену розмовному словотворенню (науковий керівник – проф. О.Г. Муромцева). Починаючи з 1992 року, працює в Харківському університеті. Читає курс стилістики та культури мовлення на відділенні журналістики, веде науковий семінар з проблем українського словотвору, спецкурс зі словотвірної номінації, керує написанням дипломних робіт.


2008 року захистив докторську дисертацію «Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови» (науковий консультант – проф. К.Г. Городенська).


Під його керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації: Карпець Л.А. «Український спортивний жарґон: структурно-семантичний аспект», 2006; Хмара Г.В. «Типи номінування одягу і взуття в сучасній українській мові (функціонально-стильовий аспект)», 2006; Лук’яненко С.С. «Лексико-словотвiрнi iнновацiї в українському соцiально-полiтичному назовництвi», 2009; Старченко Я.С. «Лексико-словотвірні інновації в жарґонах української мови (від середини 80-их років минулого століття)», 2013.


Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких – монографії «Явища економії в словотвірній номінації української мови» (2007) і «Явища економії в словотвірній номінації української мови (системний вимір)» (2014), численні наукові статті, навчальні посібники і програми, словники.


Коло наукових інтересів – морфеміка і словотвір, лексикологія і лексикографія, термінологія, стилістика і культура мови, юридична лінгвістика, методика викладання мови.


Контактна адреса: м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра української мови.


Телефон (роб.): 707-54-58.

E-mail: anatoliy_nelyuba@ukr.netМонографії:


Статті:

Бібліографічний покажчик


Навчальні посібники:

До навчального процесу