Ляхова Оксана Володимирівна


Ляхова Оксана Володимирівна,  викладач кафедри української мови

Ляхова Оксана Володимирівна, викладач.


У 2009 р. отримала диплом Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, здобувши кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури. Працює над дисертацією «Динамічні процеси в лексико-семантичній системі сучасної української мови: розширення значень похідного слова» (науковий керівник – доцент В. Д. Пономаренко).


Читає навчальні курси з фонетики й морфології сучасної української мови, основ культури мови і стилістики, керує педагогічною практикою студентів.


Коло наукових інтересів – морфологія, словотвір, семасіологія.


E-mail: point@zno-kharkiv.org.ua.
Статті:


До навчального процесу