Літвінова Інна Миколаївна


Літвінова Інна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.


Дисертацію захистила на тему «Лексико-семантичне вираження концепту «природа» у поетичному мовленні Ліни Костенко». Наукове звання доцента кафедри української та російської філології отримала 2011 року.


В Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна працює з 2012 р. Загальний стаж роботи 19 років; стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 8 років.


Літвінова І.М. має 22 друковані праці, з них 19 наукових і 3 навчально-методичного характеру. Навчально-методичні видання (у співавторстві): "Практикум з курсу «Риторика» (2010 р.) та «Українська мова. 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків» (2011 р.); лексикографічна праця (у співавторстві): «Українська мова. Енциклопедія» (2011 р., за ред. І. В. Муромцева). Взяла участь у 15-ти всеукраїнських і міжнародних конференціях, присвячених актуальним проблемам лінгвістики.


Під керівництвом І.М. Літвінової підготовлено близько 30-ти студентських публікацій і доповідей на студентські наукові конференції різного рівня.


У колі наукових інтересів дослідника можливості засобів виразності мови як основного засобу комунікації та семантичні трансформації слова у поетичному мовленні як однієї з реалізацій мовної системи.


Статті:До навчального процесу