Кравець Олена Миколаївна
кандидат філологічних наук, старший викладач


ст. викладач кафедри зарубіжної літератури і класичної філології  О. М. Кравець

Закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1995 р.). Після закінчення університету працювала на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології, обіймаючи посади ст. лаборанта, викладача (2008–2010), ст. викладача (з 2011 р.).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Неоміфологічні тенденції в романній творчості Дж. Апдайка». У 2011 році закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література».

Наукові напрями: літературознавство та англійська мова. Основні наукові праці пов’язані з вивченням англо-американської літератури ХХ –ХХІ століття, проблемами неоміфологізму, мультикультуралізму, а також англійської мови.

Автор біля 20 друкованих праць, опублікованих у фахових виданнях.

Читає курси: «Історія світової літератури» («Антична література»; «Література Середніх віків та доби Відродження»); «Історія давньогрецької літератури»; «Культура Давньої Греції та Риму»; «Англійська мова». Веде науковий семінар «Неоміфологізм в американській літературі ХХ – ХХI ст.»


Публікації