Кравчук Ігор Степанович


Завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства доц. І.С. Кравчук

Кравчук Ігор Степанович (1938) – завідувач кафедри загально¬го та прикладного мовознавства ХНУ, доцент, кандидат філологічних наук. Спеціаліст в галузі «структурної, прикладної та математичної лінгвістики». Закінчив філологічний факультет Харківського держав¬ного університету (1960), потім аспірантуру Інституту точної механі¬ки та обчислювальної техніки АН СРСР зі спеціальності «машинний переклад» (Москва, 1963). В ХНУ веде курси «Вступу до мовознавст¬ва», «Загального мовознавства», «Автоматичної обробки текстової ін¬формації», наукові семінари зі структурної та прикладної лінгвістики, керує комп'ютерне-лінгвістичною практикою.


Наукові роботи при¬свячені різноманітним питанням структурної та комп'ютерної лінгвіс¬тики. Ряд робіт виконано за замовленням медичних та юридичних установ України. Дисертація «Інтерпретація синтаксичних зв'язків на основі самонавчання ЕЦОМ» присвячена автоматичній семантичній класифікації слів на основі їх дистрибутивних ознак. З даною темати¬кою пов'язані роботи в галузі синтаксичного синтезу та морфологічно¬го аналізу для російської мови. Подальший цикл робіт об'єднується застосуванням теорії розпізнавання образів у стилеметрії, акустичній фонетиці та психолінгвістиці. Кілька робіт присвячено проблемам програмованого навчання лінгвістичним дисциплінам та історії ма¬шинного перекладу. Впроваджено в практику інформаційно-пошукову систему з гамма-спектроскопії, інформаційно-логічну систему з гемо¬сорбції, автоматичну експертну систему СТАТ з авторознавства, сис¬тему ЕХРО з природномовним інтерфейсом для пошуку в повнотекстових базах даних. Має 2 свідоцтва про винахід.