Краснящих Андрій Петрович
кандидат філологічних наук, доцент


доцент кафедри зарубіжної літератури і класичної філології  А. П. Краснящих

Народився в 1970 р. Закінчив філологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) в 1992 р. та аспірантуру при кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології (1997). У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Джеймс Джойс: специфіка художнього світу та проблема творчого методу (роман “Улисс”)».

В університеті працює з 1992 р., обіймаючи посади викладача (1992–1994, 1997–2000) і доцента (2000 — тепер. час).

Науковий напрям — літературознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням модернізму і постмодернізму. На даному етапі головним напрямом дослідження є феномен де- і реміфологизації образів Ісуса і Іуди в світовій літературі ХІХ–ХХІ століть і жанр романа-євангелія.

Веде науковий семінар «Неоміфологізм у зарубіжній літературі ХХ–ХХІ ст.»

Автор більше 70 наукових і методичних публікацій, у тому числі навчального посібника, методичних вказівок. Під керівництвом А. П. Краснящих захищено 3 кандидатські дисертації.


Публікації