Ковалевська Яніна Леонідівна
викладач


викладач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології Я. Л. Ковалевська

Закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (філологічний факультет) у 2005 р. та отримала диплом магістра за спеціальністю «Прикладна лінгвістика», кваліфікацію філолога, викладача англійської мови, вищої математики та інформатики, перекладача англійської мови, програміста. Володіє англійською та німецькою мовами. Захистила дипломну роботу англійською мовою на тему «Інтертекстуальність рекламного дискурсу у просторі різних європейських країн епохи постмодернізму» (науковий керівник – к. філол. н., доц. Гуторов В. О.). Після закінчення університету працювала перекладачем англійської мови. Педагогічну діяльність розпочала у 2007 році на курсах з англійської мови в Лінгвістичному центрі при факультеті іноземних мов.

З 2011 року по теперішній час працює на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов. Викладає англійську мову на 1-3 курсах. Із 2012 року по теперішній час – викладач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології філологічного факультету. Викладає англійську мову та ТПП на 2-5 курсах. У 2013 році прикріпилась в якості пошукача для написання кандидатської дисертації на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов. Науковий напрям – функціонально-комунікативна стилістика тексту.


Публікації


До навчального процесу