Коротич Катерина Володимирівна


Доцент кафедри української мови К. В. Коротич

Коротич Катерина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 13 березня 1980 року в передмісті Харкова. Закінчила Харківський педагогічний коледж (спеціальність «Початкове навчання», 1999), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (спеціальність «Українська мова та література», 2004).


2007 року закінчила аспірантуру при кафедрі української мови та захистила кандидатську дисертацію «Асоціативно-семантичне поле “безпека / небезпека” в дискурсі української преси XX–XXI століть» (науковий керівник – доцент В. Д. Пономаренко).


Викладає курси «Орфографічний практикум», «Старослов’янська мова», «Історична граматика української мови», веде науковий семінар «Комунікативні вияви мовної особистості», керує діалектологічною та педагогічною практикою.


Коло наукових інтересів – комунікативна та когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, прагматика, лінгвоперсонологія, мова української преси, методика викладання української мови.


Контактна адреса: м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра української мови.


Робочий телефон – (057)707-54-58, електронна адреса – cateryna.korotych@gmail.com.>З наукових статей:


Словники:


Методичні посібники для вищої школи:

 • Модульні контрольні завдання з пунктуації: навчально-методичні матеріали для студентів I курсу філологічного факультету (спеціальність – українська мова та література) денної й заочної форм навчання / К. В. Коротич. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — 48 с.
 • Старослов’янська мова : модульний курс (завдання для самостійного готування до контрольних робіт) / Р. А. Трифонов, К. В. Коротич. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — 24 с.
 • Старослов’янська мова : збірник вправ / Л. І. Коломієць, К. В. Коротич, Р. А. Трифонов. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. — 44 с.

 • Біобібліографічний покажчик:


  Навчально-методичні видання для середньої школи:

  1. Тестовий контроль знань : Українська мова та література. 5 клас / К. В. Коротич, О. В. Лобусова, Н. С. Полулях, А. Є. Прийомко. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 128 с.
  2. Тестовий контроль знань : Українська мова та література. 6 клас / К. В. Коротич, О. В. Лобусова, Н. С. Полулях, А. Є. Прийомко. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 112 с.
  3. Тестовий контроль знань : Українська мова та література. 7 клас / К. В. Коротич, О. В. Лобусова, Н. С. Полулях, А. Є. Прийомко. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 96 с.
  4. Тестовий контроль знань : Українська мова та література. 8 клас / К. В. Коротич, О. В. Лобусова, Н. С. Полулях, А. Є. Прийомко. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 96 с.
  5. Тестовий контроль знань : Українська мова та література. 9 клас / К. В. Коротич, О. В. Лобусова, Н. С. Полулях, А. Є. Прийомко. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 96 с.
  6. Грамотій. Українська мова. 5 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 96 с.
  7. Грамотій. Українська мова. 5 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 96 с.
  8. Грамотій. Українська мова. 6 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 96 с.
  9. Грамотій. Українська мова. 6 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 96 с.
  10. Грамотій. Українська мова. 7 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 80 с.
  11. Грамотій. Українська мова. 7 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 80 с.
  12. Грамотій. Українська мова. 8 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 96 с.
  13. Грамотій. Українська мова. 8 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 96 с.
  14. Грамотій. Українська мова. 9 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 112 с.
  15. Грамотій. Українська мова. 9 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання) / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2011. — 112 с.
  16. Українська мова. 8 клас. Літній зошит / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2012. — 128 с. — (Канікули з користю).
  17. Українська мова. 60 занять, які допоможуть систематизувати матеріал 8-го класу й успішно навчатися в 9-му класі / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2012. — 128 с. — (Грамотій-репетитор).
  18. Українська мова. 60 занять, які допоможуть систематизувати матеріал 9-го класу й успішно навчатися в 10-му класі / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2012. — 128 с. — (Грамотій-репетитор).
  19. Українська мова. 10—11 класи. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок. Орфографія / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2013. — 128 с. — (Серія «Грамотій»).
  20. Українська мова. 10—11 класи. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок. Пунктуація / К. В. Коротич. — Х. : Ранок, 2013. — 128 с. — (Серія «Грамотій»).

  До навчального процесу

  Анотації до курсів

  Орфографічний практикум сучасної української мови (стаціонар, 72 год., 1-й семестр, 1-й курс)

  Мета курсу – поглиблення, узагальнення, закріплення знань студентів-філологів із української орфографії та пунктуації, стійке оволодіння орфографічними й пунктуаційними нормами. Завдання: сформувати уявлення про український правопис як систему, що ґрунтується на ряді принципів; систематизувати, розширити, доповнити й закріпити знання студентів-першокурсників із орфографії та пунктуації; виробити вміння визначати орфограми та пунктограми в текстах на слух і пояснювати їх; сформувати міцні навички грамотного письма; виховувати культуру усного та писемного мовлення. Форма контролю – залік.


  Старослов’янська мова (заочне відділення, 108 год., 2-й семестр, 1 курс і 3-й семестр, 2-й курс)

  Мета курсу – ознайомити із системою старослов’янської мови як мови, котрою були написані слов’янські тексти, для формування цілісного бачення історії слов’янських мов, передусім української. Завдання: дати уявлення про початки слов’янської писемності, особливості старослов’янської мови, етапи її існування, значення в культурному житті слов’ян, вплив на інші слов’янські мови; сформувати стійкі навички аналізу мовних явищ усіх її рівнів: графічного, фонетичного, лексичного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного; навчити перекладати старослов’янські тексти. Форми контролю – домашня контрольна робота й іспит.


  Історична граматика української мови (стаціонар, 108 год., 4-й семестр, 2-й курс і 5-й семестр, 3-й курс; заочне відділення, 104 год., 4-й семестр, 2-й курс; 5-й і 6-й семестри, 3-й курс)

  Мета курсу – ознайомити студентів із фонетичною системою, граматичною будовою та словниковим складом староукраїнської мови; із особливостями еволюції елементів і форм цих підсистем. Завдання: дати уявлення про особливості староукраїнської мови, етапи її існування, значення в культурному житті; сформувати стійкі навички аналізу мовних явищ усіх її рівнів: графічного, фонетичного, лексичного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного; навчити пояснювати староукраїнські й праслов’янські звукові явища, процеси та зміни; подавати історичний коментар до витворення сучасних слів, частин мови; дати уявлення про еволюцію елементів фонетичного, морфологічного, синтаксичного мовних рівнів; навчити читати й перекладати тексти, написані староукраїнською мовою. Форми контролю – іспит (стаціонар), домашня контрольна робота й іспит (заочне відділення).


  Науковий семінар «Комунікативні вияви мовної особистості» (стаціонар, 378 год., 5-8-й семестри, 3-4-й курси)

  Мета курсу – поглиблене вивчення лінгвістичних проблем дослідження мовної комунікації. Завдання курсу: вивчення природи, типів і форм мовної комунікації; лінгвістичний аналіз комунікативних ситуацій; лінгвістичний опис одиниць мовної комунікації, визначення їх прагматичного навантаження в спілкуванні; дослідження невербальних засобів комунікації, їх функцій та співвідношення з вербальними засобами в спілкуванні; вивчення комунікативних стратегій і тактик та засобів їх реалізації в різних типах дискурсу; характеристика типів комунікативної взаємодії та засобів мовленнєвого впливу; виявлення комунікативних невдач, їх причин і способів їх подолання; розроблення оптимальних моделей мовної комунікації; набуття вміння безконфліктно спілкуватися. Форма контролю – курсова робота (6-й і 8-й семестри).