Юрій Андрійович Ісіченко (архієпископ Ігор)


Професор кафедри історії української літератури Ю. А. Ісіченко (архієпископ Ігор)

Доктор філологічних наук, професор.


Хресне ім’я Юрій. Народився 28 січня 1956 р. в Мурапталовському радгоспі Куюрґазинського р-ну Башкирської АССР Російської СФСР (нині селище Свобода). Батько Андрій (1928-2013) - інженер-будівельник, мати Марія (нар. 1927) - вчителька хімії. 1956 року родина повернулася до міста Балаклії Харківської обл. Там навчався в середній школі № 2 (1963-1973), працював столяром, коректором районної друкарні (1973-1974).

Навчався на філологічному факультеті Харківського державного університету протягом 1974-1979 рр. (спеціальність - українська мова та література). 1979-1981 рр. працював викладачем української мови та літератури в середній школі № 6 м.Балаклії. З лютого 1981 р. - викладач (з 1989 р. доцент, з 2010 р. професор) кафедри історії української літератури Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. З 2006 р. викладає курс «Українське літературне бароко» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (Київ). Керував підготовкою кандидатських дисертацій Олександра Борзенка (1996), Ігоря Помазана (1998), Олени Матушек (1999), Тетяни Левченко (2003), Тетяни Трофименко (2003), Світлани Журавльової (2010), Лариси Литвин (2010), Вікторії Циганенко (2012), Юрія Ларіна (2014).

15 квітня 1987 р. захистив у Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка дисертацію на ступінь кандидата філологічних наук «Києво-Печерський патерик в історико-літературному процесі XVI-XVIII ст. на Україні». Текст дисертації видано 1990 р. (Київ, видавництво «Вища школа»), перевидано 2016 р. (Харків, видавництво «Акта»).

14 травня 2009 р. захистив у Києво-Могилянській академії дисертацію на ступінь доктора філологічних наук на тему «Аскетична література Київської Руси». Текст дисертації видано 2005 р. (Харків, видавництво «Акта»).

Наукові дослідження присвячені поетиці середньовічної та барокової прози, історії Церкви, аскетичній культурі. Автор кількох десятків публікацій з проблем духовного життя, суспільної ролі Церкви. Збірник наукових праць «Духовні виміри барокового тексту» видано 2016 р. (Харків, видавництво «Акта»).

У співавторстві з В.С.Калашником і А.О.Свашенко видав «Самоучитель украинского языка» (К.: Вища школа, 1989; 2-е вид. - К.: Вища школа, 1990).

Пастирські праці за 1993-2005 рр. вийшли окремою збіркою: «Дім Мій буде домом молитви» (Харків-Львів, 2006), пастирські праці за 2006-2013 рр. вийшли збіркою «Пильнувати світильник» (Харків-Львів, 2013), інтерв’ю видані під назвою «Розмови на межі тисячоліть» (Харків-Львів, 2008). Проповіді видані окремо: «Майте любов поміж собою» (Харків-Львів, 2010). Опублікований популярний катехизис для молоді «Зустрічі на життєвій дорозі» (Львів-Харків, 2013).

Протягом 1988-1990 рр. працював у громадсько-політичних організаціях «Спадщина», Товариство української мови ім.Т.Шевченка, Народний Рух України, брав участь у їхньому створенні на Харківщині. 15 лютого 1990 р. організував ініціятивну групу для створення православного братства, 7 липня 1990 р. очолив Українське Православне Братство на Харківщині, яке згодом увійшло до Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного УАПЦ. 13 грудня 1991 р. - 12 грудня 1992 р. був головою Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного.

 

Богословську освіту здобув у Колеґії Патріярха Мстислава (Харків). Ректор Колеґії Патріярха Мстислава (з 1994 р.).

12 березня 1992 р. прийняв монаший постриг, 20 грудня 1992 р. висвячений на ієродиякона, 4 січня 1993 р. - на ієромонаха, 12 липня 1993 р. - на єпископа Харківського і Полтавського Української Автокефальної Православної Церкви. 29 травня 1997 р. піднесений у ступінь архиєпископа.


Контактна інформація:

e-mail: archbishop.ihor@gmail.com

Веб-сторінка: www.bishop.kharkov.ua


Публикації:

Основні


Статті

 1. Юрій Пелешенко – відкривач «золотої осени» українського Середньовіччя // Мандруючи світами і віками: Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 11-16
 2. Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури X-XVIII ст. // Дивослово. – 2016. - № 10. – С. 50-54
 3. Великомученик Димитрій Солунський у символічному світі Григорія Цамблака // Мандруючи світами і віками: Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 103-113
 4. Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства // Наукові записки НаУКМА. Філологичні науки. Літературознавство. – К., 2015. – Т. 176. – С. 3-6
 5. «Exegesis» Сильвестра Косова (1635): маніфест Києво-Могилянської Контрреформації? // Spheres of Culture. – Lublin, 2015. – Vol. 11. – P. 34-47
 6. Поетична концепція збірки Кирила Транквіліона Ставровецького «Перло многоц?нноє» // Слово і час. – 2015. - № 7. – С. 22-32
 7. Мучеництво святих Бориса і Гліба – архетипний сюжет українського письменства // У пошуках істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука / Ред. І. Набитович. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 252-259
 8. Князь Володимир Великий у площині барокових конотацій // Матеріали круглого столу «Князь Володимир Великий – державник і хреститель Київської Руси-України». – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 67-70
 9. Культ прп. Нестора Літописця як чинник самоусвідомлення ранньомодерного письменника // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури: Зб. статей. – Харків: Акта, 2014. – С.138-143
 10. Креативні виміри мучеництва в “Читанні про Бориса і Гліба” прп. Нестора Літописця // Слово і час. – 2014. – № 2 (638). Лютий. – С. 24-27
 11. [Коментар до декрету про служіння і життя пресвітерів «Presbyterorum ordinis»] // Документи Другого Ватиканського собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі / Український католицький університет. – Львів: Свічадо, 2014. – С.492-495
 12. Київський ареопаг православного Єрусалиму // Пам’ятки України: Історія та культура. – 2014. Спецвипуск (197). Києво-Могилянська академія напередодні 400-річчя. – К., 2014. – С. 22-31
 13. Києво-Печерський патерик // Історія української літератури: У 12 т. – Т. 1. – К.: Наук. думка, 2013. – С. 678-700
 14. Досвід віри й духовні пошуки української культури др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст. //Semper Tiro : Збірник на пошану професора Володимира Панченка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 115-134
 15. Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ’яненка (повість «Добре роби, добре й буде») // Наукові записки НаУКМА. – К., 2013. – Т. 150 Філологічні науки (Літературознавство). – С. 14-17
 16. Іван Вишенський і Львівське братство: літературні аспекти діялогу // ??????????: Текст і контекст. – Львів: Свічадо, 2013. – С. 97-109. (Львівська медієвістика. Випуск 4)
 17. Трактат о. Іоаникія Ґалятовського «Fundamenta» // Слово, яке тебе обирає: Зб. на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / Упоряд. В. Панченко, Т. Ярошенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 127-146
 18. Сакральний простір «Саду божественних пісень» Григорія Сковороди // Слово і час. – 2013. – № 1 (625). Січень. – С. 52-63
 19. Душпастирство культури і виклик неолібералізму // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: V Всеукраїнська міжконфесійна християнська науково-практична конференція. 12-13 січня 2012 року: Зб. статей / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 106-109
 20. Perspectiva ecumenica: una lectura desde la Iglesia Ortodoxa // El libro del Camino de Perfeccion de Santa Teresa de Jesus: Actas del Congreso Internacional Teresiano / Universidad de la Mistica – CITeS. – Burgos: Monte Carmelo, 2012. – P. 521-538
 21. О. Петро Скарґа і християнський Схід: український вимір // Слово і час. – 2012. - № 9 (621). Вересень. – С. 29-35
 22. Мученицький архетип у житійному просторі Руїни // Київські полоністичні студії. – К., 2012. - Т. 19. – С. 233-239
 23. Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності //Наукові записку НаУКМА. – К., 2011. – Т. 124. Філологічні науки (Літературознавство). – С. 3-10
 24. Іван Вишенський і Львівське братство: Літературні аспекти діалогу // Слово і час. – 2011. - № 12. – С. 35-42
 25. Духовність монашого уставу в системі парадигм барокової літератури // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А.Зарва. - Бердянськ : БДПУ, 2011. - Вип. XXIV. - Ч. 4. - С. 15-26