Гурова Оксана Модестівна


Гурова Оксана Модестівна,  викладач кафедри української мови

Гурова Оксана Модестівна, викладач.


Закінчила Харківське педагогічне училище (зараз – Харківський педагогічний коледж) у 1993 році.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна у 2000 році.

Працювала вчителем початкових класів, учителем української мови і літератури, старшим лаборантом кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Зараз працює викладачем цієї кафедри.

Читає курси:

Керує педагогічною практикою (на відділенні української мови і літератури, денна форма, 4 і 5 курси).


Коло наукових інтересів – лексична семантика, лінгвокультурологія, мова фольклору, стилістика.


Телефон (роб.): 707-54-58


E-mail: ukrmova.svobody4@gmail.com
Статті:


  • Лексико-семантична група «вік людини» в говірках Нижньої Наддніпрянщини // Лінгвістика : збірник наукових праць. — № 1 (11). — Луганськ «Альма-матер», 2007. — 252 с. — С. 187—191.
  • Лексико-семантична група «вік людини» у бойківських говірках (на матеріалі «Словника бойківських говірок» М. Й. Онишкевича) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — № 843. — Серія Філологія. — Вип. 55, 2009, 208 с. — C. 111—114.
  • Наукова концептуалізація проблеми «вік людини» у парадигмах гуманітарного знання // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — № 994. — Серія Філологія. — Вип. 64, 2012. — C. 35—38.

До навчального процесу