Губарева Галина Анатоліївна


Доцент кафедри української мови Губарева Г. А.

Губарева Галина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент.


Викладає курси «Основи культури мови і стилістики», «Практична стилістика», «Сучасна українська мова. Синтаксис», веде науковий семінар «Лінгвокультурний зміст мовних одиниць у дискурсах різного типу».


Коло наукових інтересів – синтаксис, стилістика сучасної української мови, лінгвопоетика, лінгвокультурологія.


Кандидатська дисертація:

Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. – Х., 2002.Статті:


Навчально-методичні посібники