Чернцова Елена ВадимовнаЧернцова Олена Вадимівна (1963) – кандидат філологічних наук, доцент.

У 1986 р. закінчила філологічний факультет Харківського університету і почала працювати на кафедрі. З 1991 по 1995 рр. вчилася в аспірантурі, а в 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Значення частки «просто» і семантика висловлювань за її участю».

На кафедрі веде курси – «Морфеміка та словотвір російської мови», «Синтаксис російської мови»; спецкурс по комунікативній граматиці; наукові семінари – «Семантика дискурсивних слів», «Концептуальна семантика», «Семантика і прагматика непрямих мовних актів». Автор чотирьох навчально-методичних посібників з названих курсів.

У 2002–2003 навчальному році викладала російську мову студентам Китайського педагогічного університету, який знаходиться в провінції Хубей, місті Ухань.

З 2004 року керує науковою роботою аспірантів. Під керівництвом О. В. Чернцової іноземний аспірант Лі Джиан Пінг у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Концепти Життя та Смерть у російській мові».

З 2016 року читає лекції і керує науково-дослідною роботою вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: комунікативний і семантичний синтаксис; концептуальна семантика; когнітивно-дискурсивний аналіз семантики слова. Працює над науковою темою «Когнітивна семантика слова і комунікативна стратегія суб'єкта дискурсу».


Контактная информация:

Кафедра російської мови філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Площа Свободи, 4

м. Харків

Україна

61022

Телефон: (057) 707-53-57Отдельные публикации:

 1. Дискурсивная семантика парентезы кажется // Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”. – 2012. – № 1014. – С. 91–98.
 2. Внутренняя форма и стилистические функции слов казаться, оказаться // Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”. – 2012. – № 994. – С. 72–78.
 3. История парентетической позиции дискурсивных слов // Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”.– 2011. – № 963. – С. 113–118.
 4. Внутренняя форма как потенциал иллокутивного значения ДС вообще // Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”.– 2010. – № 910. – С. 148–153.
 5. Ли Джиан Пинг, Чернцова Е.В. Концепты Жизнь и Смерть в русском языке // Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”.– 2010. – № 910. – С. 114–119.
 6. Дискурсивные слова как маркеры нарративной семантики «возможного мира»// Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”. – 2009. – Випуск 58. – № 873. – С. 27–31.
 7. Дискурсивные слова как знаки коммуникативно-прагматического содержания // III Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность». – Москва : МГУ, 2007.
 8. Специфика значений дискурсивных слов русского языка //Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”. – 2006. – Вип. 49. – № 745. – С. 40–44.
 9. Коммуникативная структура осложненного предложения // Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”. 2005. – Вип. 43. – № 647. – С. 40–44.
 10. Коммуникативные позиции дискурсивного слова // Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”. – 2004. – Вип. 39. – № 607 “Харківська філологічна школа і сучасність”. – С. 194–199.
 11. Семантика дискурсивных слов (контекстно-семантическое описание) // Вісник Харківського національного університету. Серія “Філологія”.– 2002. – Вип. 35. – № 557 “Слово і художній текст”. – С. 160–169.
 12. Дискурсивное слово «наверное» (соотношение инвариантного значения и некоторых употреблений) // Вiсник Харкiвського унiверситету. – № 520. – Харкiв, 2001. – С. 84–88.
 13. Мифологические истоки семантики и символики концепта «дом» в современном русском языке // Вiсник Харкiвського унiверситету. – № 448. – Харкiв, 1999. – С. 38–42.
 14. Быкова Л.А., Чернцова Е.В. Прилагательное «простой» и частица «просто» (преемственность значений) // Исследования по русскому языку. – Познань, 1999. – С. 63–69.
 15. Как понимать смысл высказываний с частицей «просто»? // IV Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bulgarskie. – Poznan, 1999. – С. 56–62.
 16. Пресуппозиция как контекст значения высказывания с частицей // Вiсник Харкiвського унiверситету. – № 411. – Харкiв, 1998. – С. 419–424.
 17. Значение частицы «просто» и семантика высказываний с ее участием //Автореферат диссертации канд.филол.наук. – Харьков, 1996. – 21 с.
 18. Просто ли определить значение частицы «просто»? // Доклады и сообщения. Шестой Международный симпозиум МАПРЯЛ 94. – Велико-Тырново, 1995. – С. 89–93.