Боярова Людмила Георгіївна


Професор кафедри української мови Боярова Л. Г.

Боярова Людмила Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови.


Закінчила з відзнакою філологічний факультет відділення української мови та літератури Харківського державного університету імені О. М. Горького (зараз Харківський національ­ний університет імені В. Н. Каразіна). Професійне життя пов’язане з alma mater: працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента на кафедрі української мови філологічного факультету. Із 2004 року до сьогодні – професор цієї кафедри. 1984-1986 рр. – заступник декана філологічного факультету.


Закінчила аспірантуру на кафедрі української мови й 1982 року захистила кандидатську дисертацію «Синонімія дієслівних фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови» (керівник – проф. Авксентьєв Л. Г.). 1991 року одержала наукове звання доцента.


У 1986-1989 рр. викладала українську та російську мови в Інституті славістики університету Париж-8 (Франція). 1996-2001 рр. – викладач української та російської мов в Інституті славістики Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (Німеччина).


Упродовж роботи на кафедрі читає такі навчальні дисципліни: сучасна українська літературна мова (розділи «Лексикологія», «Фонетика», «Морфологія»), історія української літературної мови, спецкурс «Термінологічне планування в Україні» (для магістрантів). На ІІІ–IV курсах керує науковим семінаром «Проблеми сучасної української термінології та термінографії». Під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.


Авторка понад 90 наукових і методичних праць, брала участь у роботі багатьох Міжнародних наукових конференцій в Україні, Росії, Литві, Польщі. Коло наукових інтересів – українська термінологія і термінографія в діахронії та синхронії, соціолінгвістика, українська фразеологія.


E-mail: LGBpage@meta.uaСЛОВНИКИ:


ВИБРАНЕ


До навчального процесу

<
Мовне планування
в Україні
Питання до спецкурсу (.PDF) Рекомендована література до спецкурсу (.PDF)
Українська мова в контексті глобалізаційних процесів Рекомендована література до спецкурсу (.PDF)