Безхутрий Юрій Миколайович


Завідувач кафедри історії української літератури проф. Безхутрий Ю.М.

Доктор філологічних наук, професор.


Народився 6 липня 1948 р. у м. Харкові. Закінчив Харківський університет (філологічний факультет) 1971 р. та аспірантуру при кафедрі історії української літератури (1974 р.).

Педагогічну діяльність розпочав після закінчення аспірантури на цій же кафедрі, послідовно обіймаючи посади викладача, старшого викладача, доцента. З 1988 р. завідувач кафедри історії української літератури.


У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Творчість Олександра Ільченка (проблеми індивідуального стилю)”. Докторську дисертацію на тему “Художній світ Миколи Хвильового” захистив 2003 року.


У 1984–1986 і 1993–1995 рр. перебував у закордонному відрядженні у Франції, де викладав в університеті Париж-VIII на відділенні славістики, беручи активну участь у житті української діаспори в Парижі. Співробітничав у газеті “Українське слово”, виступав із лекціями та доповідями перед представниками французької громадськості та української діаспори.


У 1980–1983 рр. був заступником декана філологічного факультету з наукової роботи, а з 1983 по 1998 р. – з навчальної роботи, головою факультетської навчально-методичної комісії. З 1998 р. – декан філологічного факультету. Науковий напрям – літературознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням української літератури ХХ століття в контексті розвитку світової літератури, індивідуальних стилів провідних українських письменників, специфіки художньої форми, інтертекстуальних зв’язків, мотивної структури літературних текстів.


Головними науковими результатами є з’ясування жанрово-стильових особливостей так званої “химерної прози” в українській літературі ХХ століття, висвітлення своєрідності художнього світу Хвильового як цілісного явища і доведення його зв’язку з філософсько-естетичною парадигмою модернізму. Отримані результати спряли визначенню місця і значення творчості М. Хвильового в українській літературі, встановленню закономірностей формування літературних напрямів і стилів.


У 1997–2004 роках був членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, а з 2004 р. – голова Спеціалізованої вченої ради при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна із захисту кандидатських дисертацій.


Протягом багатьох років був членом редакційної колегії “Вісника Харківського університету. Серія Філологія”, а з 1998 р. – голова редакційної колегії “Вісника”.


Автор понад 80 наукових публікацій, у тому числі однієї монографії. Під керівництвом Ю.М. Безхутрого захищено три кандидатські дисертації.


Основні наукові праці:Про Безхутрого Ю.М.: