Кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Ірина Іванівна Московкіна.


Склад кафедри


На кафедрі працюють два доктори філологічних наук, професори – Ірина Іванівна Московкіна, Тетяна Анатоліївна Шеховцова, 5 кандидатів наук, доцентів – Павло Миколайович Бабай, Наталія Павлівна Євстаф’єва, Тетяна Володимирівна Надозірна, Геннадій Георгійович Руденко, Любов Олександрівна Скубачевська, кандидати наук, ст. викладачі Михайло Геннадійович Дашкевич, Євген Анатолійович Маханьков.


Історія кафедри


ФОТОАРХІВ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ


На словесному факультеті, який входив до складу Харківського імператорського університету, відкритого у 1805 році, була кафедра красномовства, віршування та мови російської. У 1835 р. вона була перетворена на кафедру російської словесності та історії російської літератури. У 1901 р. було вирішено поділити цю кафедру на дві – кафедру російської мови та кафедру російської літератури. З того часу кафедра, при модифікації назв, існує і на цей день.

У різні роки на кафедрі працювали такі видатні вчені та педагоги, як Олександр Опанасович Потебня, Дмитро Миколайович Овсянико-Куліковський та ін. Вони заснували Харківську філологічну школу та психологічний напрям у вітчизняному літературознавстві, традиції яких продуктивні і в сучасній науці. Співробітниками кафедри були видатні філологи – Олександр Михайлович Білецький та Михайло Петрович Жинкін, діапазон наукових інтересів яких був вельми широким (від “Слова про Ігорів похід” до літератури ХХ ст.), Моїсей Гораційович Зельдович та Лев Якович Лівшиць, автори наукових праць з проблем теорії, історії літератури та літературної критики, Марк Володимирович Черняков – знавець російської поезії ХХ ст., Рита Микитівна Піддубна – відомий дослідник творчої спадщини О. С. Пушкіна та Ф. М. Достоєвського, Ольга Володимирівна Сливицька (нині працює у Санкт-Петербурзькому державному університеті культури та мистецтв) – один із найбільш авторитетних сьогодні дослідників творчості І. О. Буніна, Л. М. Толстого та ін.


Навчальний процес


Кафедра бере участь у підготовці фахівців двох рівнів (бакалаврів та магістрів) за спеціальністю “Мова та література (російська)” та спеціалізацією “Видавнича справа та редагування”. Кафедра забезпечує такі теоретичні та історико-літературні курси, як “Вступ до літературознавства”, “Теорія літератури”, “Усна народна творчість”, “Історія російської літератури”. Крім того, читаються спецкурси: “Екзистенційна свідомість у прозі російського зарубіжжя «першої хвилі»”, “Інтертекстуальність літературного твору”, “Актуальні проблеми сучасної російської прози та поезії”, “Поетика белетристики та масової літератури межі XX –XXI ст.”, “Аналіз поетичного тексту”.

За спеціалізацією “Видавнича справа та редагування” кафедра читає курси “Основи видавничої справи”, “Системи верстки і макетування”, “Редагування (загальний курс)”, “Технічне редагування і поліграфічне оформлення видань” і спецкурс “Традиція та конвенція у книговиданні”.

Педагогічна практика студентів проходить у загальноосвітніх учбових закладах м. Харкова. Редакторська практика здійснюється на базі видавництв м. Харкова: «Ранок», «Слово між нами», «Фоліо», «Час майстрів», «Харківський університет».


Наукова робота


Кафедра працює над комплексною науковою темою: “Проблеми методу, поетики та жанру російської літератури ХIХ – ХХІ століть”.

В центрі уваги дослідників – проза та поезія класичного періоду (А. С. Пушкіна, О. О. Фета, Ф. М. Достоєвського, А. П.Чехова та ін.), «срібного віку» російської літератури (Вл. Соловйова, Д.С. Мережковського, А. Бєлого, Н.С. Гумільова, І.О. Буніна, Л. М. Андрєєва, О.І. Купріна та ін.), модернізму 1920 –1930-х років (М. О. Булгакова, Л. Добичіна, Г. Газданова та ін.) та постмодернізму кінця ХХ – початку ХХІ ст. (В. Сорокіна, Д. Прігова, Є. Гришковця та ін.). Результати досліджень опубліковані у ряді монографій та статей.


Монографії:Видання для школи


Кафедра підготувала:Аспірантура і докторантура


При кафедрі існують аспірантура та докторантура. Професори І.І. Московкіна, Т.А. Шеховцова, доценти Н.П. Євстаф’єва та П.М. Бабай входять до складу Спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де відбувається захист кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.01.02 – російська література.

С 2013 по 2015 рр. на кафедрі виконали і успішно захистили кандидатські дисертації А. Г. Гребенщикова (кер. проф. Т. А. Шеховцова), Т. О. Капінус (кер. – проф. О. І. Лагунов), М. Е. Звегінцова (кер. – доц. Бабай П. М.), О. В. Молчанова (кер. – проф. І.І. Московкіна), Є. А. Маханьков (кер. – доц. Н. П. Євстаф’єва), Л. А. Дубініна (кер. – проф. І. І. Московкіна).


Власні сторінки викладачів кафедри:

  • Навчально-методичні посібники

  • e-library