Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Офіційний сайт)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ (.PDF)

PHILOLOGY SCHOOL PRESENTATION (.PDF)Факультет готує фахівців за двома cпеціальностями – «Філологія» (спеціалізації «Українська мова і література», «Мова і література (польська)», «Мова і література (російська)», «Мова і література (латинська)», «Прикладна лінгвістика») та «Журналістика» (спеціалізація «Журналістика»). Крім того, випускники факультету отримують підготовку з викладання  української мови як іноземної (на спеціалізації «Українська мова і література»), видавничої справи і редагування (на спеціалізації «Мова і література (російська)»), англійської мови і літератури (на спеціалізації «Мова і література (латинська)»)

За спеціалізаціями «Українська мова і література», «Мова і література (російська)» та «Журналістика» навчання проводиться за денною та заочною формами. Навчання за спеціалізаціями «Прикладна лінгвістика», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (польська)» здійснюється тільки за денною формою.

Підготовка здійснюється за програмами навчання бакалаврів, магістрів (денна і заочна форми).


Правила прийому
на філологічний факультет
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна


Абітурієнт Каразінського університету (сайт)


На перший курс університету приймаються громадяни України, які мають загальну середню освіту.

Вступ на факультет проводиться за таким графіком:


Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, що проводить Університет, а також проходити співбесіду (пункт 3 розділу ІІІ Правил прийому) 20 липня 2018 о 18.00 годині року для вступників за державним замовленням – 20 липня о 18.00 годині; для вступників за контрактом – 31 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів і не проходять співбесіду або творчі конкурси 26 липня 2018 року о 18.00 годині для вступників за державним замовленням – 26 липня 2018 року о 18.00 годині; для вступників за контрактом – 07 серпня 2018 року
Строки проведення Університетом співбесід 21 липня – 23 липня 2018 року 21 липня – 23 липня 2018 року
Строки проведення Університетом вступних іспитів 21 липня – 26 липня 2018 року для вступників за державним замовленням – 21 липня – 26 липня; для вступників за контрактом – 01 серпня – 07 серпня 2018 року
Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12.00 години 24 липня 2018 року не пізніше 12.00 години 24 липня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 року; для вступників за контрактом – 08 серпня 2018 року із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 року; для вступників за контрактом – 08 серпня 2018 року
Терміни закінчення строків вибору вступниками місця навчання за державним замовленням – до 18.00 години 6 серпня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 22 серпня 2018 року За державним замовленням – до 18.00 години 6 серпня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 22 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди – не пізніше 12.00 години 26 липня; за державним замовленням – 07 серпня не пізніше 12.00 години; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 23 серпня 2018 року за результатами співбесіди – не пізніше 12.00 години 26 липня; за державним замовленням – 07 серпня не пізніше 12.00 години; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 23 серпня 2018 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2018 року не пізніше 18 серпня 2018 року

Абітурієнти подають заяву про вступ до університету в електронній формі. В окремих випадках, зазначених у пунктах VI.1, VI.2 Правил прийому, вступник подає заяву особисто в паперовій формі. У заяві вказують спеціальність та спеціалізацію, форму навчання (вступаючи на декілька спеціальностей, вступники подають окрему заяву на кожну спеціальність, вказуючи пріоритетність). До заяви вступник додає:


 • документ про повну загальну середню освіту, оригінал або його копію, завірену в установленому порядку (копія приймається за наявності оригіналу);
 • сертифікати ЗНО з дисциплін, перелік яких затверджено Правилами прийому на факультет;
 • 4 фотокарток розміром 3х4 см.
 • Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

Прийом до університету проводиться на основі конкурсу сертифікатів ЗНО за 2016, 2017, 2018 рр., (сертифікат з іноземної мови – лише за 2018 р.), середнього бала атестата та додаткових балів за особливі досягнення за їх наявності.


Вступні іспити та сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання,
які будуть зараховуватися
для конкурсного відбору вступників у 2018 році


 • Українська мова і література:
  1. Українська мова і література
  2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
  3. Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)
 • Мова і література (польська):
  1. Українська мова і література
  2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
  3. Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)
 • Мова і література (російська):
  1. Українська мова і література
  2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
  3. Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)
 • Мова і література (латинська):
  1. Українська мова і література
  2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
  3. Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)
 • Прикладна лінгвістика:
  1. Українська мова і література
  2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)
  3. Історія України / Географія (за вибором абітурієнта)
 • Журналістика:
  1. Українська мова і література
  2. Історія України
  3. Математика/Іноземна мова (за вибором абітурієнта)

*До участі в конкурсі допускаються абітурієнти, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають не менше 110 балів


Вступна кампанія (документи)Щодо прийому іноземних громадян
на філологічний факультет


Прийом громадян зарубіжних країн здійснюється відповідно до пункту ХІV Правил прийому до університету «Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства» через Центр міжнародної освіти (http://www-center.univer.kharkov.ua).


О приеме иностранных граждан
на филологический факультет


Прием граждан зарубежных государств осуществляется согласно пункту  ХІV Правил приема в университет «Особенности приема на учебу в Университет иностранцев  и лиц без гражданства» через Центр международного образования (http://www-center.univer.kharkov.ua).


Admission of International Students
to the School of Philology


International students are admitted in accordance with paragraph XIV “Procedures of Admission to the University for Foreign Citizens and Stateless Persons” of the University Admission Rules via the Center of International Students Training (http://www-center.univer.kharkov.ua).
Для магістрів


Вартість навчання на контрактній основі

 • "Бакалаврат" 17300 грн. на стаціонар і 6300 грн. на заочне відділення;
 • "Магістартура" 20480 грн. на стаціонар і 14230 грн. на заочне відділення